کمردرد

 

باز هم تمرینهایی مفید برای تقویت ماهیچه های کمر. این ورزشها برای مبتلایان به کمردرد بسیار مفید هستند اما اگر در حال حاضر کمردرد شدید دارید از انجام آنها اجتناب کنید و آنرا به بعد از بهبود اولیه ی دردتان موکول کنید. چرا که این ورزشها از درد پیشگیری میکنند اما باعث درمان آن نمیشوند.

ورزشهای مفید برای کمردردهای مزمن. قسمت پایانی
این ورزشها را در زمان کمردرد حاد انجام ندهید و تنها پس از برطرف شدن درد اولیه میتوان آنها را انجام داد.

باز هم ویدئویی در مورد مراقبت از ستون فقرات. تلاش کنید آنقدر ببینید و تکرار کنید که رعایت آنها بصورت عادت روزانه تان درآید.

 

حرکاتی عالی برای ماساژ و کشش ماهیچه های باسن. برخی انواع کمردرد و دردهای ناحیه ی باسن با انجام این حرکات بهبود می یابند.

 

کمتر میتوان ویوئویی پیدا کرد که به این زیبایی و دقیقی نشان بدهد که چگونه جابجایی دیسک مهره های کمری بر روی ریشه های عصب سیاتیک فشار وارد میاورد. در این فیلم دیسک بین مهره های ال چهار و ال پنج و اس یک، ابتدا دژنره یعنی نازک شده و سپس بر روی سیاتیک فشار وارد میاورد. مسیرهای مشکل دار و از جمله مسیر درد برنگ قرمز نشان داده شده اند.

Loading...