دیسک کمر

دیسک کمر
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

تست را انجام دهید:

اگر بین زاویه ۳۰ تا ۶۰ درد شدیدی در کمر احساس کردید،شما مشکل بیرون زدگى دیسک کمر دارید

اگر تیر کشیدن به پشت زانو رسید،عصب سیاتیک شما تحت فشار بین مهره هاست

ارسال شده در مقالات مغز و اعصاب