آیا بوتاکس از پیر شدن چهره جلوگیری می کند؟

آیا بوتاکس از پیر شدن چهره جلوگیری می کند؟
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

 

photo_2018-10-01_17-49-29.jpg

ظاهر شدن چین‌و‌چروک‌ در‌ صورت، به‌علت انقباض مکرر عضلات مرتبط می‌باشد که به‌طور‌متوسط، در ‌هرساعت ۶۰۰ بار این عضلات منقبض‌شده و خطوط چروک را روی پوست ایجاد می‌نمایند.

  • با تزریق بوتاکس، تولید رادیکال‌های آزاد در بدن و نیز اثرات منفی استرس و سیگار دچار وقفه می‌شود و پیر شدن سلول را به تأخیر می‌اندازد.
  • به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در کاهش قدرت اسپاسم عضلات در میمیک‌های صورت و جلوگیری‌از ظاهرگشتن چهره‌ای عضلانی، خشن و فرتوت، تزریق بوتاکس در عمل با جوان‌تر‌کردن پوست، پیر شدن چهره را به تأخیر می‌اندازد.