خواص جادویی نقطه شن-من در طب سوزنی گوش

خواص جادویی نقطه شن-من در طب سوزنی گوش
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_19-23-40.jpg

نقطه ای که در شکل به آن اشاره شده در زبان چینی شن من نام دارد. هرگونه فشار بر روی این نقطه حتی با انگشت و با وسایلی مانند گیره میتواند منجر به فواید زیادی شود. در طب سوزنی با فرو کردن سوزنهای بسیار نازک و استریل و یکبار مصرف در این نقطه میتوان به فوائد زیر دست یافت. از جمله کنترل انواع درد، درمان چاقی، ترک سیگار، درمان افسردگی و اضطراب و بیخوابی و وسواس و بسیاری فوائد دیگر. تقریبا در تمام جلسات طب سوزنی از این نقطه استفاده میشود.

ارسال شده در طب سوزنی