درمان افسردگی به کمک ساخت خاطرات خوش

درمان افسردگی به کمک ساخت خاطرات خوش
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_20-05-14.jpg

دانشمندان به دنبال راهی هستند تا با ایجاد خاطرات ساختگی، خاطره های خوشی مانند مسافرت های فوق العاده را وارد مغز افراد کنند تا به این روش افسردگی و دیگر بیماریهای روانی را درمان کنند.

ارسال شده در افسردگی