علل افسردگی

علل افسردگی
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_19-43-54.jpg

علل افسردگی متعدد و پیچیده هستند و شامل عوامل بیولوژیک، روانشناسی، و اجتماعی میشوند. از جمله علتها میتوان به ژنتیک، استرس، برخی بیماریها، سوءمصرف مواد و برخی داروها اشاره کرد. اما اثبات شده است که تغییر در تعادل شیمیایی مغز، و میزان ترشح هورمونها و افزایش و کاهش آنها نیز بر وضعیت روانی افراد تاثیرگذار است. یکی از موثرترین میانجی های عصبی که در ایجاد افسردگی موثر است ماده ای بنام سروتونین میباشد. بطوریکه کمبود سروتونین ممکن است باعث افسردگی شود. و یکی از اهداف درمان افسردگی، تنظیم تعادل سروتونین در مغز مبتلایان است.

ارسال شده در افسردگی