چگونه بوتاکس می تواند به بهبود افسردگی کمک کند؟

چگونه بوتاکس می تواند به بهبود افسردگی کمک کند؟
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_17-20-13.jpg

توکسین بوتولینوم که بیشتر با نام بوتاکس شناخته می شود، به صورت روز افزونی در حال استفاده برای موارد زیبایی و غیر زیبایی است. در صورت تزریق این توکسین در عضلات ایجاد کننده اخم، تاثیرات ضد افسردگی خود را نشان می دهد که حتی بعد از به پایان رسیدن اثرات زیبایی آن، باقی است.

این حقیقت که اثرات ضد افسردگی تزریق توکسین بیشتر از اثرات زیبایی آن باقی می ماند مطرح کننده این نکته است که بالا رفتن خلق و خوی فرد صرفا به دلیل بهبود شرایط ظاهر بیمار نبوده و باید قدری عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد

یک بررسی مقدماتی نشان داد که تزریق بوتاکس توانست علائم افسردگی را در ۹ بیمار از ۱۰ بیمار بهبود بخشد.