رفع سردرد عصبی

رفع سردرد عصبی
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

photo_2018-09-30_20-38-35.jpg

رفع سردرد عصبی با مداد

یک مداد را چند ثانیه بین دندانها نگه دارید (فشار ندهید).

این کار ماهیچه ای که فک را به شقیقه وصل میکند،درحالت راحتی قرار داده و سردرد کاهش می یابد.

ارسال شده در سردرد