سرتان بی دلیل تیر می کشد؟

سرتان بی دلیل تیر می کشد؟
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

photo_2018-09-30_20-40-01.jpg

احتمالا بدنتان این پیغام را مخابره می کند که نیاز به آب بیشتری دارید.

مغز نیز مانند تک تک اعضای بدن برای عملکردش به آب نیاز دارد.

ارسال شده در سردرد