سرگیجه های مزمن

سرگیجه های مزمن
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

photo_2018-09-30_18-37-37.jpg

یکی از راههای درمان برخی انواع سرگیجه های مزمن انجام این مانور است. بیمار از حالت نشسته به پهلو میخوابد بطوریکه سر حدود چهل و پنج درجه رو به بالا باشد. سپس مجدد به حالت نشسته در می آید. سپس حرکت را به سمت مقابل یعنی پهلوی مخالف تکرار میکند. زمانی که بیمار در هر پوزیشن باقی میماند حداقل سی ثانیه طول میکشد یا تا حدی که سرگیجه ی وضعیتی کاهش یابد. حرکت مذکور حدود ده بار تکرار میشود و مجموع این حرکات سه بار در روز انجام میشود.

ارسال شده در سرگیجه