غذاهای ضد افسردگی

غذاهای ضد افسردگی
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

photo_2018-09-30_20-36-51.jpg

در موارد خفیف افسردگی دارو تجویز نمیشود. انجام ورزش منظم، تغذیه ی سالم و مراجعه به روانشناس میتواند به درمان کمک کند.

ارسال شده در افسردگی