تمرین مغز برای پیشگیری از آلزایمر

تمرین مغز برای پیشگیری از آلزایمر
۱۳۹۷-۰۸-۲۷

photo_2018-09-30_19-50-26.jpg

یکبار از بالا تا انتها

ویکبار از انتها تا بالا

بدون توجه به اسم

فقط رنگ کلمه ها را بگویید

ارسال شده در آلزایمر