آزمایش خون و تشخیص سرطان

آزمایش خون و تشخیص سرطان
۱۳۹۷-۰۸-۲۸

photo_2018-09-30_20-32-52.jpg

وجود سرطان در یک فرد از طریق راههای گوناگون مانند نمونه برداری، ام آر آی، سی تی اسکن، ماموگرافی، سونوگرافی و آزمایش خون و ادرار مشخص میشود. تومور مارکرها موادی در خون یا ادرار هستند که با بدخیمی تومورها در ارتباطند و به تشخیص سرطان کمک میکنند. در این تصویر تومور مارکرها به رنگ سیاه و عضو مربوط به آنها به رنگ قرمز نوشته شده است. افزایش این مواد معمولا به تنهایی برای تشخیص قطعی کافی نیست، اما میتوان از این آزمایشات بعنوان غربالگری افراد سالم جهت تشخیص زودهنگام سرطان، تشخیص منشا سرطان، پیگیری موثر بودن درمان، پیش آگهی و میزان پیشرفت سرطان، و میزان عود آن بهره برد.