امواج طبیعی مغزی

امواج طبیعی مغزی
۱۳۹۷-۰۸-۲۹

photo_2018-09-30_20-08-27.jpg

امواج مغزی در نوار مغزی بطور ساده براساس فرکانس خود به چهار دسته ی کلی تقسیم میشوند که در شکل بالا آمده است. در حالت طبیعی بیشترین امواج مغز را امواج آلفا و بتا تشکیل میدهند. اما امواج آهسته مانند تتا و دلتا در حالت طبیعی کمتر دیده میشوند مگر در حالاتی مانند فراموشی یا آلزایمر، سالمندی، خواب، مسمومیت دارویی، نوزادی، و غیره. درنتیجه از نوار مغز در تشخیص برخی بیماریها مانند فراموشی و آلزایمر نیز میتوان بهره برد.

ارسال شده در مقالات مغز و اعصاب