نوار مغز

نوار مغز
۱۳۹۷-۰۸-۲۹

photo_2018-09-30_20-00-34.jpg

نوار مغز روشی جهت ثبت امواج الکتریکی مغز است که از طریق قراردادن الکترودهایی بر روی پوست سر انجام میشود. این روش کاملا بدون درد و بی عارضه است. برخی از کاربردهای آن موارد زیر میباشد.

تشنج و سنکوپ و هر فردی که بدلیل ضربه به سر یا سکته یا عفونت مغزی مستعد تشنج یا صرع باشد.

هرگونه کاهش سطح یا محتوای هوشیاری.

هرگونه اختلال حافطه

هرگونه اختلال خواب

شروع حاد و یا حمله ای اختلالات عصبی یا روانپزشکی

برخی اختلالات حرکتی در اندام ها

برخی انواع سردرد

اختلالات تکاملی و هوشی در کودکان