بوتاکس و شکل دهی لب ها

بوتاکس و شکل دهی لب ها
۱۳۹۷-۰۸-۳۰

photo_2018-10-01_18-25-23.jpg

یکی از کاربردهای بوتاکس شکل دهی و پر کردن شکل لبها میباشد. تصویر فوق متعلق به دو مراجعه کننده است که تلاش شده در آنها با دو تزریق در جای مناسب در لب بالایی، ضخامت لب بالایی بدون تزریق ژل افزایش پیدا کند. همچنان که ملاحظه میشود لبها شکل کاملا طبیعی خود را حفظ کرده اند و تنها ضخامت لب بالایی در حد میلیمتر افزایش پیدا کرده است.

ارسال شده در بوتاکس