فرم صورت شما چگونه است؟

فرم صورت شما چگونه است؟
۱۳۹۷-۰۸-۳۰

photo_2018-10-01_17-55-05.jpg

فرم صورت شما چگونه است؟ جالب است بدانید از نظر علم زیبایی شناختی ایده آل ترین شکل صورت به فرم قلب میباشد. در برخی افراد بدلیل هیپرتروفی عضله ماستر یا ماضغه، صورت به شکل مربع یا مستطیل در می آید. این امر باعث میشود صورت برخی خانمها بحالت مردانه درآید. با تزریق بوتاکس در عضله ی مذکور میتوان فرم ایده ال را در چهره آنها ایجاد نمود.

ارسال شده در بوتاکس