از ستون فقرات خود مراقبت کنید

از ستون فقرات خود مراقبت کنید
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

باز هم ویدئویی در مورد مراقبت از ستون فقرات. تلاش کنید آنقدر ببینید و تکرار کنید که رعایت آنها بصورت عادت روزانه تان درآید.

ارسال شده در کمردرد