اصلاح برخی عادت های نادرست در مورد ستون فقرات

اصلاح برخی عادت های نادرست در مورد ستون فقرات
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

گاهی رعایت نکات بسیار ساده ای، از ایجاد و یا پیشرفت مشکلات بسیار بزرگی در ستون فقرات پیشگیری میکند. با رعایت آنها، تندرستی را به ستون فقرات خود هدیه دهید.

ارسال شده در کمردرد