تمرین هایی عالی برای مبتلایان به کمر درد

تمرین هایی عالی برای مبتلایان به کمر درد
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

ورزشهای مفید برای کمردردهای مزمن. قسمت پایانی
این ورزشها را در زمان کمردرد حاد انجام ندهید و تنها پس از برطرف شدن درد اولیه میتوان آنها را انجام داد.

ارسال شده در کمردرد