روش های نوین جراحی دیسک پاسخ شایع ترین پرسش ها(قسمت سوم)

روش های نوین جراحی دیسک پاسخ شایع ترین پرسش ها(قسمت سوم)
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

 

شاید این ویدئو که دو تکنیک جدیدتر را نشان میدهد، پاسخگوی اکثر پرسشها در مورد جراحی دیسک باشد. روش اول، جراحی اندوسکوپی نام دارد که شبیه جراحی معمولی باز در ویدئوی قبلی است. با این تفاوت که برش کوچکتری در پوست ایجاد میشود و با بهره گیری از میکروسکوپ و اندوسکوپ انجام میشود. روش دوم همان عمل بسته از راه پوست است که نیازی به بیهوشی عمومی و ایجاد برش ندارد. بلکه با بیحسی موضعی، لوله ی ظریفی وارد محل میشود و از این راه میتوان با تکنیکهای مختلفی مانند لیزر، اوزون، و روشهای مکانیکی، دیسک معیوب و بیرون زده را خرد کرد و یا سوزاند و درواقع آنرا کوچکتر نمود. هردو تکنیک بکاررفته در این ویدئو، تنها در موارد خفیف بیرون زدگی دیسک کاربرد دارند. این فیلم را به نزدیکانتان که مشکل دیسک دارند ارسال کنید.

ارسال شده در کمردرد