بوتاکس و افسردگی

۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_17-20-32.jpg پژوهشگران دو توجیه برای بهبود افسردگی بعد از تزریق بوتاکس مطرح کردند. اول اینکه تزریق بوتاکس توانایی اخم کردن را از بیمار می گیرد بنابر این شخص بیشتر لبخند زده، کمتر اخم می کند. تجربه اجتماعی بهتری کسب می کند و این حس بهتر منجر به بالا رفتن خلق و خوی بیمار می شود. احتمال دوم که بیشتر مد نظر پژوهشگران بود یک دلیل بیولوژیک است. مطالعات بر روی تصاویر ام آر آی نشان داده است وقتی فردی نمی تواند اخم کند (به علت فلج عضلات ناحیه گلابلا در اثر توکسین بوتولینوم) سطح فعالیت غده آمیگدال پایین می آید. این ارتباط توسط عصب تری ژمینال برقرار می شود که رابط ناحیه گلابلا به ساقه مغز و آمیگدال به عنوان مرکز کنترل اضطراب، تروما و واکنش ترس می باشد. اگر فردی اخم نکند، مغز وی حالت اخم را ثبت ن

۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_17-20-13.jpg توکسین بوتولینوم که بیشتر با نام بوتاکس شناخته می شود، به صورت روز افزونی در حال استفاده برای موارد زیبایی و غیر زیبایی است. در صورت تزریق این توکسین در عضلات ایجاد کننده اخم، تاثیرات ضد افسردگی خود را نشان می دهد که حتی بعد از به پایان رسیدن اثرات زیبایی آن، باقی است. این حقیقت که اثرات ضد افسردگی تزریق توکسین بیشتر از اثرات زیبایی آن باقی می ماند مطرح کننده این نکته است که بالا رفتن خلق و خوی فرد صرفا به دلیل بهبود شرایط ظاهر بیمار نبوده و باید قدری عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد یک بررسی مقدماتی نشان داد که تزریق بوتاکس توانست علائم افسردگی را در ۹ بیمار از ۱۰ بیمار بهبود بخشد.