بوتاکس

۱۳۹۷-۰۷-۰۳

پوستری بسیار مفید که طراح آن بسیاری از اطلاعات مفید در مورد بوتاکس را در یک جا آورده است. از جمله اینکه بوتاکس چیست؟ چه افرادی نباید بوتاکس بزنند؟ عوارض احتمالی تزریق بوتاکس چیست؟ و توصیه های بعد از تزریق بوتاکس.