بوتاکس و حفظ جوانی پوست

۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-10-01_17-50-47.jpg در پژوهشهای بعمل آمده، افرادی‌که تزریق بوتاکس انجام داده بودند در‌مقایسه با گروه شاهد، بسیار جوان‌تر و شاداب‌تر بودند؛ به‌طوری‌که میانگین سنی این گروه نسبت‌ به سن واقعی آنها، نزدیک به ۷‌سال جوان‌تر به‌ نظر‌ می‌آمدند. همچنین چهره افرادی‌ که در‌طی ۱۵تا۲۰ سال به‌طور مرتب بوتاکس تزریق‌کرده‌ بودند، بیش از هفت سال جوان به نظر رسیده است. در پژوهشی روی دو خواهر‌ دوقلو، خواهری که به‌طور‌ مرتب ۲ تا ۳ مرتبه در‌ سال مبادرت به تزریق بوتاکس می‌کرده، در مقایسه با خواهری که تزریق بوتاکس نداشته چین ‌و‌ چروک‌ و خطوط بسیار کمتری داشته و صورت جوانتر و شاداب تری نیز داشته است.

۱۳۹۷-۰۷-۱۵

  photo_2018-10-01_17-49-29.jpg ظاهر شدن چین‌و‌چروک‌ در‌ صورت، به‌علت انقباض مکرر عضلات مرتبط می‌باشد که به‌طور‌متوسط، در ‌هرساعت ۶۰۰ بار این عضلات منقبض‌شده و خطوط چروک را روی پوست ایجاد می‌نمایند.

  • با تزریق بوتاکس، تولید رادیکال‌های آزاد در بدن و نیز اثرات منفی استرس و سیگار دچار وقفه می‌شود و پیر شدن سلول را به تأخیر می‌اندازد.
  • به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در کاهش قدرت اسپاسم عضلات در میمیک‌های صورت و جلوگیری‌از ظاهرگشتن چهره‌ای عضلانی، خشن و فرتوت، تزریق بوتاکس در عمل با جوان‌تر‌کردن پوست، پیر شدن چهره را به تأخیر می‌اندازد.
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_17-20-32.jpg پژوهشگران دو توجیه برای بهبود افسردگی بعد از تزریق بوتاکس مطرح کردند. اول اینکه تزریق بوتاکس توانایی اخم کردن را از بیمار می گیرد بنابر این شخص بیشتر لبخند زده، کمتر اخم می کند. تجربه اجتماعی بهتری کسب می کند و این حس بهتر منجر به بالا رفتن خلق و خوی بیمار می شود. احتمال دوم که بیشتر مد نظر پژوهشگران بود یک دلیل بیولوژیک است. مطالعات بر روی تصاویر ام آر آی نشان داده است وقتی فردی نمی تواند اخم کند (به علت فلج عضلات ناحیه گلابلا در اثر توکسین بوتولینوم) سطح فعالیت غده آمیگدال پایین می آید. این ارتباط توسط عصب تری ژمینال برقرار می شود که رابط ناحیه گلابلا به ساقه مغز و آمیگدال به عنوان مرکز کنترل اضطراب، تروما و واکنش ترس می باشد. اگر فردی اخم نکند، مغز وی حالت اخم را ثبت ن

۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-09-30_17-20-13.jpg توکسین بوتولینوم که بیشتر با نام بوتاکس شناخته می شود، به صورت روز افزونی در حال استفاده برای موارد زیبایی و غیر زیبایی است. در صورت تزریق این توکسین در عضلات ایجاد کننده اخم، تاثیرات ضد افسردگی خود را نشان می دهد که حتی بعد از به پایان رسیدن اثرات زیبایی آن، باقی است. این حقیقت که اثرات ضد افسردگی تزریق توکسین بیشتر از اثرات زیبایی آن باقی می ماند مطرح کننده این نکته است که بالا رفتن خلق و خوی فرد صرفا به دلیل بهبود شرایط ظاهر بیمار نبوده و باید قدری عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد یک بررسی مقدماتی نشان داد که تزریق بوتاکس توانست علائم افسردگی را در ۹ بیمار از ۱۰ بیمار بهبود بخشد.